Deklaracje właściwości użytkowych

W celu uzyskania Deklaracji Właściwości Użytkowych prosimy o wysłanie maila z numerem zamówienia i kodem kontrahenta pod adres: m.borowicz@blachotrapez.com.pl